DentiNews.pl

BioMin C

Nowe rozwiązania w zakresie medycyny szkolnej

Nowe rozwiązania w zakresie medycyny szkolnej
W dniu 26 września 2017 roku Ministerstwo Zdrowia przedstawiło w ramach konsultacji publicznych projekt założeń do projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Zdaniem Ministerstwa, realizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą jest ciągle niedostateczna a jej znaczenie jest bagatelizowane. Stąd, konieczne są zmiany przepisów regulujących obszar ochrony zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Nowa ustawa zakłada wprowadzenie rozwiązań integrujących system ochrony zdrowia i system edukacji poprzez zjednoczenie działań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania albo higienistki szkolnej, lekarza dentysty, szkoły (zarówno dyrektora, jak i nauczycieli) oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Ważnym elementem nowej opieki zdrowotnej nad uczniami będzie wzmocnienie opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą. Za nadzorowanie profilaktyki stomatologicznej odpowiedzialna byłaby pielęgniarka środowiskowa albo higienista szkolna, których zadaniem będzie współpraca z lekarzem dentystą, jak również edukacja rodziców z zakresu możliwości podjęcia leczenia stomatologicznego, finansowanego ze środków publicznych, jak i monitorowanie realizacji zaleceń lekarza dentysty i wykonywania przeglądów dentystycznych. Natomiast obowiązkiem dyrektora szkoły będzie zapewnienie uczniom dostępu do lekarza dentysty albo w gabinecie szkolnym, albo w gabinecie współpracującym ze szkołą lecz zlokalizowanym poza jej terenem. Jednocześnie rozszerza się zakres i sposób finansowania świadczeń stomatologicznych z zakresu świadczeń gwarantowanych przez NFZ. Nadto, ważnym elementem będą działania edukacyjne, w tym w zakresie zdrowia jamy ustnej, które będą kierowane nie tylko do dzieci, ale również do ich rodziców.

Zakłada się, że lekarz dentysta będzie sprawował profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem, realizowaną niezależnie od tego czy gabinet znajduje się na terenie szkoły. Zadania powyższe będą polegały między innymi na:
• badaniu stomatologicznym z instruktarzem higieny jamy ustnej – przynajmniej raz w roku;
• profilaktyce i leczeniu stomatologicznym;
• edukacji i promocji zdrowia jamy ustnej;
• współpracy z personelem szkolnym w zakresie promocji zdrowia;
• informowaniu pielęgniarki środowiskowej i higienistki o wydanych w stosunku do ucznia zaleceniach.

Powyższe działania lekarza dentysty muszą być poprzedzone wyrażeniem przez rodzica zgody na piśmie, udzielanej jednorazowo na początku roku szkolnego. Natomiast, samo koordynowanie opieki stomatologicznej będzie sprawowane przez pielęgniarkę lub higienistkę na podstawie prowadzonej dokumentacji medycznej. Zadania szkolnych gabinetów zdrowotnych i stomatologicznych zostaną rozszerzone o realizację całej struktury edukacji i profilaktyki zdrowia. Za wsparcie szkół w zakresie promocji zdrowia i edukacji będzie odpowiedzialny Instytut Matki i Dziecka.

Ze szczegółowymi założeniami powyżej opisanego projektu można zapoznać się pod niniejszym linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303352/katalog/12460294#12460294.

Natomiast Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło na swojej stronie prezentację Ministerstwa Zdrowia demonstrując filary proponowanych zmian:
http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2017/06/program-medyny-szkolnej-prezentacja.pdf.

Propozycje zmian do rzeczonego projektu można zgłaszać w ciągu 30 dni od ich ogłoszenia. W przypadku zaakceptowania proponowanych zmian, mogą one wejść w życie już w następnym roku szkolnym.
L'Angelica Sensitive Teeth / Wrażliwe Zęby 75ml

8.99 zł

Tandex Dental Floss 25m woskowana nić dentystyczna

12.5 zł

Tandex szczoteczka do protez - niebieska

22.5 zł