DentiNews.pl

BioMin C

Lekarz dentysta w unii europejskiej część III - dotacje

Lekarz dentysta w unii europejskiej część III - dotacje
Zasadniczo każdy lekarz dentysta, prowadzący gabinet stomatologiczny, może starać się o dotacje z funduszy europejskich w celu rozwoju swojej praktyki oraz podwyższenia kwalifikacji.

Dotacje mogą zostać przyznane na podstawie licznych programów unijnych, z którymi można się zapoznać na portalu funduszy europejskich:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Kluczem do uzyskania pożądanych środków jest przede wszystkim zapoznanie się z założeniami każdego z programów, wybranie odpowiedniego oraz pokonanie procedur związanych z przyznaniem środków. Program krajowy, na który winni zwrócić uwagę lekarze dentyści, jest inteligentny rozwój, w którym zasadniczy nacisk kładzie się na innowacyjność, nowe technologie (w szczególności informatyczne) oraz współpracę - naukę - biznes. Program nadto koncentruje się na przedsięwzięciach powiązanych z budową gospodarki opartej na wiedzy, konkurencyjnego sektora nauki oraz efektywnych instytucji otoczenia biznesu umożliwiających inteligentny rozwój gospodarczy kraju. Jego cele to:
• wsparcie podmiotów gospodarczych w sektorze innowacji i działań badawczych,
• podniesienie jakości badań naukowych i prac rozwojowych,
• zwiększenie stopnia przystosowania jednostek do warunków gospodarki rynkowej,
• zwiększenie umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych (źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju).

W serwisie programu (https://www.poir.gov.pl) można posiłkować się informacjami odnoszącymi się do poszczególnych dofinansowań, śledzić ogłoszenia i wyniki poszczególnych naborów, zapoznać się z obowiązkami przy realizacji projektów oraz pobrać stosowne wzory potrzebnych dokumentów.

Co istotne, koordynowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogólnopolska sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) udziela wyłącznie bezpłatnych konsultacji i informacji. Punkty informacyjne nie prowadzą odpłatnej sprzedaży żadnych materiałów dotyczących Funduszy Europejskich. Jeśli aplikujący otrzyma ofertę odpłatnych wzorów dokumentów czy publikacji poświęconych Funduszom Europejskim winien wpierw sprawdzić, czy nie są one bezpłatne i powszechnie dostępne m.in. na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.Oral-B Pro-Expert Clinic Line Pro-Flex - Medium - fioletowa

14.99 zł

Tandex Flexi Super Fine Ruby 6 szt. czerwony

16.95 zł

BioMin C preparat 75ml

34.97 zł