DentiNews.pl

Dentysta-przedsiębiorca. Bariery i szanse rozwoju

Dentysta-przedsiębiorca. Bariery i szanse rozwoju
Zgodnie z raportem NIL rynek gabinetów dentystycznych w Polsce jest zdominowany liczebnie przez gabinety publiczne. Tylko ok. 30% gabinetów działających na terenie naszego kraju to gabinety prywatne

Jednakże gabinety prywatne obsługują ponad połowę pacjentów korzystających z usług stomatologicznych w Polsce, co świadczy o ich dużej konkurencyjności.

Przyczyną takiego stanu rzeczy są prawdopodobnie głównie ograniczenia w wachlarzu usług oferowanych przez gabinety publiczne oraz odpłatność wielu podstawowych usług stomatologicznych oferowanych w zakładach publicznej opieki zdrowotnej. Niewiele specjalistycznych usług stomatologicznych jest w pełni refundowanych przez NFZ, a usługi o wyższym standardzie są odpłatne, tak jak w gabinetach prywatnych. Wiele do życzenia pozostawiają w zakładach publicznych również dostępne terminy wizyt lekarskich.

Przewagą gabinetów prywatnych jest zatem szeroki wachlarz świadczonych usług, powszechnie posiadana umowa z NFZ umożliwiająca refundację podstawowych usług (tak jak w gabinetach publicznych), znacznie łatwiejszy dostęp do usług i elastyczność w dopasowaniu terminów wizyt do klienta czy wreszcie nowocześniejsze wyposażenie gabinetów i estetyczniejszy ich wygląd.

W Polsce można wyróżnić dwie głównie bariery rozwoju własnej praktyki dentystycznej: brak wiedzy proceduralnej dotyczącej zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw oraz wysokie koszty rozpoczęcia tego typu działalności gospodarczej.

Stomatologia jest jedną z pierwszych branż medycznych, w której Polacy byli gotowi płacić za usługi z własnej kieszeni. Rynek usług stomatologicznych w Polsce stale się rozwija, dziś szacuje się, że na leczenie zębów w Polsce wydaje się ok. 9 mld zł rocznie. Polacy coraz częściej korzystają z usług stomatologicznych już nie tylko z konieczności, lecz również ze względów estetycznych. Rynek jest jednak nadal zdominowany przez usługi polegające na procesie standardowego leczenia, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej większość usług stomatologicznych polega na profilaktyce dentystycznej. Pomimo tego, wykształcenie dentystów i jakość świadczonych usług w Polsce nie ustępuje w niczym tym świadczonym w innych krajach wysokorozwiniętych. W Polsce usługi świadczone przez gabinety prywatne cechuje wysoka jakość i stosunkowo niska cena w porównaniu do krajów rozwiniętych

Zarówno rozszerzenia rynku wewnętrznego (coraz większa ilość pacjentów korzystających z dodatkowych usług, na przykład. rozwijający się rynek implantologiczny), jak i powstawanie dla polskiej stomatologii rynku pacjentów zagranicznych powoduje, że stomatologia w Polsce jest usługą perspektywiczną. Zgodnie z prognozami w najbliższym czasie nastąpi 10% wzrost rynku usług dentystycznych w Polsce.

Należy sobie zadać zatem pytanie: dlaczego tak mały odsetek dentystów decyduje się na otworzenie prywatnej praktyki?
Jak wynika badań ankietowych prowadzonych wśród dentystów, w Polsce można wyróżnić dwie głównie bariery rozwoju własnej praktyki dentystycznej:

– pierwsze ograniczenie związane jest z brakiem wiedzy proceduralnej dotyczącej zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,

– drugim czynnikiem są wysokie koszty rozpoczęcia tego typu działalności gospodarczej.

Wśród ankietowanych dentystów 29% z nich wiedzę na temat zakładania działalności czerpie od rodziny lub znajomych. Niemal tyle samo (27%) uzyskuje ją z Internetu, podczas gdy tylko 20% z fachowej literatury. Z dodatkowych kursów lub szkoleń na temat zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej skorzystało ok. 26% ankietowanych. Tak mała liczba osób korzystających z tej formy kształcenia może być spowodowana najmniejszą jej dostępnością spośród wszystkich wcześniej wymienionych form (koszty i lokalizacja kursów) oraz małą ofertą tego rodzaju szkoleń.

dent1
Wyniki badań ankietowych wśród dentystów na temat aktywności zawodowej oraz wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.

W przypadku ograniczeń finansowych związanych z zakładaniem prywatnych gabinetów dentystycznych największe wydatki należy ponieść w celu dostosowania lokalu do wymogów sanitarnych, zakupu unitu stomatologicznego oraz dokonania potrzebnych prac budowlanych. Uwzględniając możliwości leasingowe oraz ograniczając zakres wykonywanych zabiegów dentystycznych (między innymi w ramach współpracy z Practice Limited to Endodontics), według dentystów można znacząco obniżyć koszty sprzętowo-adaptacyjne, oferując podstawowe zabiegi dentystyczne. Istnieje również możliwość zakupu używanego sprzętu oraz bieżący zakup materiałów. 

Wydaje się zatem, że ograniczenia finansowe nie są istotną barierą dla rozpoczęcia działalności i w dużej mierze mogą być zaspokojone środkami oferowanymi w ramach publicznych programów wspomagających przedsiębiorczość. Natomiast istotną bariera wydaje się brak wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, w którą to dentyści nie zostali wyposażeni w trakcie swej nauki.

SD

Tekst opracowany na podstawie artykułu: Dorocki, S., & Świętek, A. (2013). Uwarunkowania rozwoju usług opartych na wiedzy, na przykładzie analizy działalności gabinetów stomatologicznych w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 348-365. Źródło: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1188/1020, za zgodą autorów.

Image courtesy of  DarkoStojanovic at  pixabay
Tandex Kids 4-7 pomarańczowa

8.5 zł

Tandex Flexi Max Lilac Tapered 4 szt. fioletowy

16.95 zł

Tandex Ortho - czarna

14.95 zł